Zaloguj się

stawka specjalna

construction rate

Dodatkowa, niekomercyjna kwota, przeznaczona na cele związane z publikacją taryf, stosowana jedynie w kombinacji z innymi stawkami za przewóz z miejsca, do miejsca lub przez jakieś konkretne, wyszczególnione miejsce.
Zobacz też: