Zaloguj się

czas obróbki

running time

Czas faktycznego wykorzystania stanowiska do wykonania danej operacji. Obejmuje sumę czasów na zamocowanie obrabianego przedmiotu i czas maszynowy (pracy stanowiska).
Zobacz też: