Zaloguj się

system sterowania produkcją

manufacturing control system

Zintegrowany zbiór procedur, zbiorów danych i raportów służących do planowania i sterowania produkcją.