Zaloguj się

czas oczekiwania

waiting time

1. Czas od spodziewanego rozpoczęcia danej czynności do jej rzeczywistego rozpoczęcia.
2. Czas oczekiwania (queue time) na zwolnienie stanowiska pracy w celu rozpoczęcia konkretnej operacji. Stanowi jeden z istotnych elementów cyklu produkcyjnego. Wydłużenie czasu oczekiwania powoduje wydłużenie cyklu produkcyjnego.