Zaloguj się

system zharmonizowany

harmonized system

Zharmonizowany system opisywania i kodowania towarów.Międzynarodowa nomenklatura produktów, opracowana pod auspicjami Rady Współpracy Celnej (Customs Co-operative Council - CCC), mająca stanowić ogólnoświatową podstawę klasyfikacji, opisu i kodowania towarów na potrzeby celne, statystyczne i transportowe. Nomenklatura zawiera tytuły, podtytuły i związane z nimi kody numeryczne, uwagi do sekcji, rozdziałów i podtytułów oraz przepisy ogólne dotyczące interpretacji systemu zharmonizowanego.
Zobacz też: