Zaloguj się

sztauowanie

stowage

Czynności polegające na rozmieszczaniu, mocowaniu i zabezpieczaniu towarów drobnicowych, kontenerów i drewna w ładowni statku lub na jego pokładzie.
Zobacz też: