Zaloguj się

środki transportu zewnętrznego

external means of transport

Urządzenia do transportu poza obrębem określonego obiektu (kraju, miasta, zakładu pracy itp.).