Zaloguj się

tablica rejestracyjna

license plate

Unikalny numer, niezależnie od jego wykorzystania, określony przez stronę tworzącą jednostkę logistyczną (produkującą etykietę lub podobne oznaczenie) i nanoszony na jed­nostkę w celu umożliwienia jej śledzenia, niezależnie od produktu i jego przeznaczenia, ważny przez cały czas trwania tej jednostki.