Zaloguj się

SSCC

Serial Shipping Container Code

Zob. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej, tablica rejestracyjna.