Zaloguj się

tolerancja

control limits

Zakres wielkości - dolna i górna granica, między którymi wartość określonej zmiennej (np. zapasu, sprzedaży) może oscylować w danym okresie bez konieczności interwencji.