Zaloguj się

wzorzec kodu kreskowego

bar code master

Oryginalna klisza lub inny obraz kodu kreskowego, np. obraz elektroniczny w postaci pliku komputerowego EPS, mieszczący się w zakresie tolerancji i przeznaczony do reproduko­wania przy pomocy konwencjonalnych procesów drukarskich (np. w celu wkomponowania w drukowaną szatę graficzną opakowania).