Zaloguj się

towary

goods

Dobra materialne wydobyte lub przetworzone, będące przedmiotem transakcji handlowych i obrotu hurtowego i detalicznego.
Strony internetowe