Zaloguj się

transport wewnętrzny

internal transport

Transport w obrębie określonego obiektu.