Zaloguj się

typ wyrobu

product type

Klasa podobnych lub identycznych wyrobów.
Zobacz też: