Zaloguj się

alokacja produkcji

production allocation

Przypisanie zadań związanych z produkcją określonych typów i ilości wyrobów poszczególnym jednostkom organizacyjnym.