Zaloguj się

udźwig nominalny wózka jezdniowego

nominal lifting capacity of a truck

Ustalona przez producenta masa ładunku, jaką wózek gotowy do pracy może bezpiecznie podnieść na określoną wysokość, przy położeniu środka ciężkości określonym dla tegoż udźwigu.