Zaloguj się

wąski przekrój

limiting operation

Element zasobów (np. stanowisko) o najniższym potencjale. Wyznacza on potencjał całego systemu produkcyjnego. Harmonogramowanie pracy systemu produkcyjnego musi opierać się na harmonogramie wąskiego przekroju. Inna nazwa: wąskie gardło.