Zaloguj się

wąskie gardło

limiting operation

Zob. wąski przekrój.
Zobacz też: