Zaloguj się

część składowa

constituent part

Część prosta lub podzespół, który wchodzi do wyrobu o wyższej złożoności.
Zobacz też:
Strony internetowe