Zaloguj się

moduł

module

1. Osobna, dająca się wyróżnić, jednostka sprzętu lub oprogramowania, która może być użyta jako część składowa (element) systemu.
2. Nominalna jednostka miary w znaku symbolu w ADC. W niektórych symbolikach szerokości elementów mogą być przedstawione jako wielokrotności jednego modułu. Jest to ekwiwalent wymiaru X.