Zaloguj się

data dostawy

delivery date

1. Dzień dostawy towarów do klienta.
2. Dzień, w którym towary muszą być dostępne w celu przetransportowania do klienta.
3. Dzień, w którym zakupione towary są (muszą być) przyjęte.

Zobacz też: