Zaloguj się

wykres przepływów

flow diagram

Zob. schemat przepływów.
Zobacz też: