Zaloguj się

schemat przepływów

flowchart

Graficzny sposób przedstawiania zagadnienia, wykorzystujący symbole połączone liniami, służący zdefiniowaniu, analizie lub rozwiązywaniu (krok po kroku) pewnego problemu. Inna nazwa: wykres przepływów (flow diagram).
Zobacz też: