Zaloguj się

wyliczenie potencjału

capacity calculation

Określenie wielkości potencjału poszczególnych ośrodków potencjału w określonym momencie dla pewnego przedziału czasu. Zob. ośrodek potencjału.
Zobacz też: