Zaloguj się

potencjał wyliczony

rated capacity

Wielkość określona w wyniku wyliczenia potencjału. Zob. wyliczenie potencjału.