Zaloguj się

Wymagany potencjał

required capacity

Sumaryczna wielkość potencjału konieczna do wykonania określonego wyrobu (suma koniecznego potencjału wszystkich wymaganych zasobów). Wyrażana najczęściej w miarach naturalnych (godziny normowane, metry kwadratowe), czasem wartościowo.