Zaloguj się

deklaracja frachtu

cargo declaration

Zob. deklaracja ładunkowa.
Zobacz też: