Zaloguj się

deklaracja ładunkowa

cargo declaration

Dokumenty zawierające szczegóły wymagane przez władze celne, a dotyczące ładunku (frachtu) przewożonego handlowymi (komercyjnymi) środkami transportu. Inna nazwa: deklaracja frachtu.
Zobacz też: