Zaloguj się

wyroby buforowe

buffer types

Wyroby wytwarzane dla zapewnienia stabilizacji obciążenia. Ich program produkcji może okresowo przekraczać wielkość zapotrzebowania/popytu. Powstający z różnicy zapotrzebowania i programu produkcji zapas nazywany jest zapasem na dociążenie. Wyroby buforowe to z reguły wyroby dobrze się sprzedające lub o wysokim stabilnym zapotrzebowaniu.
Zobacz też: