Zaloguj się

zapas na dociążenie

capacity loading stock

Zapas powstający jako wynik decyzji o pełnym wykorzystaniu potencjału w danym okresie. Tworzony jest z wyrobów buforowych - dobrze się sprzedających lub o wysokim stabilnym zapotrzebowaniu. Zapas ten zużywany jest w okresach, gdy popyt/ zapotrzebowanie na wyroby buforowe jest większe od dysponowanego potencjału. Zob. dysponowany potencjał, wyroby buforowe.