Zaloguj się

wzorzec sprzedaży

sales pattern

Podział całkowitej spodziewanej w roku kalendarzowym sprzedaży na poszczególne miesiące, wyrażony albo wartościami bezwzględnymi, albo procentowo.