Zaloguj się

zapas cyklu dostawy

lead time inventory

Zapas pokrywający zapotrzebowanie w okresie oczekiwania na kolejną dostawę.