Zaloguj się

poziom informacyjny

order point

Poziom zapasu, przy którym w przypadku obniżenia się zapasu efektywnego lub zapasu na stanie poniżej tej wielkości podejmowane są działania zmierzające do uzupełnienia zapasu. Poziom informacyjny obliczany jest zwykle jako suma zapasu cyklu dostawy i zapasu zabezpieczającego.