Zaloguj się

zapas informacyjny

reordel level

Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na poziomie informacyjnym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełniania zapasów i zapasu zabezpieczającego.
Zobacz też: