Zaloguj się

zapas na stanie

on-hand balance

Wielkość zapasu figurująca w ewidencji jako dostępna w magazynie.