Zaloguj się

zapas normatywny

norm stock, standard stock

Zapas konkretnego materiału lub wyrobu przyjęty jako norma dla danego okresu. Może być wyrażony w miarach ilościowych lub wartościowych.