Zaloguj się

zapas obrotowy

cycle stock

Zmienna część każdego zapasu, sukcesywnie zużywana i odnawiana przez kolejne dostawy.
Zobacz też: