Zaloguj się

zestaw znaków

character set

Całkowity zbiór liter, liczb i symboli, które mogą zostać zakodowane w określonej symbolice kodu kreskowego.
Zobacz też: