Zaloguj się

Kod 39

Code 39

Symbolika kodu kreskowego, kodująca 43 znaki danych, gdzie 4 znaki kontrolne w po­łączeniu z podstawowymi znakami danych umożliwiają kodowanie pełnego zestawu 128 znaków ASCII, z możliwością zakodowania danych o dowolnej długości.