Zaloguj się

zewnętrzny czas przygotowawczo-zakończeniowy

external setup time

Część czasu przygotowawczo-zakończeniowego, która zużywana jest na przygotowanie stanowiska (np. kompletacja przyrządów) poza jego obrębem, w czasie, kiedy wykonywane są na nim inne operacje.
Zobacz też: