Zaloguj się

zlecenie dostawy natychmiastowej

call-off order

Przekazane dostawcy polecenie dostarczenia konkretnej ilości określonych wyrobów w wyznaczonym terminie (lub w określonym przedziale czasu) w ramach długoterminowej umowy dostawy.