Zaloguj się

zlecenie klienta

customer order

Zamówienie, które w MRP nazywane jest często "aktualnym popytem" w celu odróżnienia go od "popytu prognozowanego".