Zaloguj się

zlecenie zakupu

purchase requisition

Dokument upoważniający dział zaopatrzenia do zakupu określonego materiału, w podanej ilości i czasie.