Zaloguj się

znak bezpieczeństwa

safety mark

Znak utworzony przez kombinację barw i kształtu pola znaku przekazujący informację związaną z bezpieczeństwem o charakterze ogólnym, a który przez umieszczenie w polu znaku symbolu graficznego, symbolu obrazkowego (piktogramu) lub tekstu przekazuje konkretną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.