Zaloguj się

znaki czytelne wzrokowo

eye readable character

Zob. znaki czytelne dla ludzi.
Zobacz też: