Zaloguj się

dokument celny

customs document

Dokument wymagany przy załatwianiu formalności celnych.