Zaloguj się

dokument celny

customs document

Dokument wymagany przy załatwianiu formalności celnych.
Zobacz też:
Strony internetowe