Zaloguj się

zysk z inwestycji

return on investment

Zysk netto wyrażony jako procent zainwestowanego kapitału.
Zobacz też: