Zaloguj się

alokacja wyrobu

product allocation

Przypisanie produkcji konkretnego wyrobu określonej jednostce produkcyjnej.