Zaloguj się

Activity Based Costing - ABC

rachunek kosztów działań

Activity Based Costing - ABC

Metoda rachunkowości, polegająca na przypisywaniu

kosztów do produktów w oparciu o działania poniesione przy produkcji/obsłudze tych produktów.

Zobacz też: