Zaloguj się

ABC

Activity Based Costing

ABC

Zob. analiza ABC, klasyfikacja ABC, rachunek kosztów działań (Activity Based Costing).